{"total":403,"stores": [ {"name":"Nhà máy","web_address":"Số 389 Trương Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.1795905804993!2d105.84474631409465!3d20.985436986021814!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac6a1c95b96f%3A0x43cddd906b5530d2!2zMzg5IFRyxrDGoW5nIMSQ4buLbmgsIFTDom4gTWFpLCBIb8OgbmcgTWFpLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1559725059962!5m2!1svi!2s ","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"}, {"name":"Chi nhánh HCM","web_address":"Số 56b, đường Cầu Xây 2, phường Tân Phú, Quận 9, HCM","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d979.6135458492643!2d106.80957553368684!3d10.853018634808079!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175274937c865a1%3A0xffc8b0607dc16df6!2zMzggxJDGsOG7nW5nIEPhuqd1IFjDonkgMiwgUGjGsOG7nW5nIFTDom4gUGjDuiwgUXXhuq1uIDksIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1559725717247!5m2!1svi!2s ","district_code":"QUAN9","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Chi nhánh Thanh Hóa","web_address":"Quảng Trường Hàm Rồng, tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3753.0147826167217!2d105.7844861640696!3d19.839327436654585!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31365876c103e2b5%3A0x6d5c58b7bb4632ad!2zUXXhuqNuZyB0csaw4budbmcgSMOgbSBS4buTbmcsIEjDoG0gTG9uZywgSMOgbSBS4buTbmcsIFRwLiBUaGFuaCBIb8OhLCBUaGFuaCBIb8OhLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1559726085428!5m2!1svi!2s ","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"THANHHOA"}, {"name":"Chi nhánh Phú Thọ","web_address":"Khu 3, Hạ Hòa, tỉnh Phú Phọ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3711.086671197075!2d105.01690511410735!3d21.54346608572179!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3133600f4a5a5fbf%3A0x820a2d4f6e22ae54!2zxJBUMzIwLCBNaW5oIEjhuqFjLCBI4bqhIEjDsmEsIFBow7ogVGjhu40sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1559726391679!5m2!1svi!2s ","district_code":"HAHOA","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"Chi nhánh Hải Dương","web_address":"75 Bùi Thị Xuân, phường Lê Thanh Nghị, tp Hải Dương","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3726.5513624663076!2d106.32843321409347!3d20.93036198605175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31359b3bbbef1fdb%3A0x86f5b4cb3a137e69!2zOSwgNzUgQsO5aSBUaOG7iyBYdcOibiwgTMOqIFRoYW5oIE5naOG7iywgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhuqNpIETGsMahbmcsIEjhuqNpIETGsMahbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1559728733379!5m2!1svi!2s ","district_code":"HAIDUONG","province_code":"HAIDUONG"}, {"name":"Chi nhánh Nghệ An","web_address":"52 Nguyễn Tiềm, p. Đông Vĩnh, TP. Vinh, Nghệ An","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3779.880344183694!2d105.65703741404545!3d18.669364687322485!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139ce5ea97e7f93%3A0xe60b1693cdaad7b3!2zNTIgxJDGsOG7nW5nIE5ndXnhu4VuIFRp4buBbSwgxJDDtG5nIFbEqW5oLCBUaMOgbmggcGjhu5EgVmluaCwgTmdo4buHIEFuLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1559729215490!5m2!1svi!2s ","district_code":"VINH","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"Chi nhánh Đắc Lắc","web_address":"136b Giải Phòng, Buôn Ma Thuật, Đắc Lắc","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3892.7136087775684!2d108.02433971394402!3d12.666773491056388!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31721d96528261bd%3A0xe79d7f3e9f6b739b!2zMTM2IEdp4bqjaSBQaMOzbmcsIFTDom4gVGjDoG5oLCBUaMOgbmggcGjhu5EgQnXDtG4gTWEgVGh14buZdCwgxJDhuq9rIEzhuq9rLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1559730437905!5m2!1svi!2s ","district_code":"VINH","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"Chi nhánh- NPP Gia Lai","web_address":"630 Lê Duẩn, tp. Pleiku, Gia Lai","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3871.739991576078!2d108.04957151419995!3d13.974076095870142!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316ea006f099fc9d%3A0xb6e70271c4c0a95d!2zNjMwIEzDqiBEdeG6qW4sIFRo4bqvbmcgTOG7o2ksIFRow6BuaCBwaOG7kSBQbGVpa3UsIEdpYSBMYWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1560308144899!5m2!1svi!2s ","district_code":"PLEIKU","province_code":"GIALAI"}, {"name":"Chi nhanh Thái Nguyên ","web_address":"227 Lương Ngọc Quyến, tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3709.7478865561984!2d105.82243581410856!3d21.595761985693976!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135271c18a7f319%3A0xc78490133382f813!2zMjI3IEzGsMahbmcgTmfhu41jIFF1eeG6v24sIEjDoG5nIFbEg24gVGjhu6UwLCBUaMOgbmggcGjhu5EgVGjDoWkgTmd1ecOqbiwgVGjDoWkgTmd1ecOqbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1559726188867!5m2!1svi!2s ","district_code":"QUANBADINH","province_code":"THAINGUYEN"} ]}